De behoefte om je op een eigen manier te ontwikkelen.
Klik op onderstaand logo voor meer informatie over Klachtenportaal Zorg.


ESF project duurzame inzetbaarheid 2016

Over Farm Residence

"Gezamenlijk wonen" ongeacht de leeftijd of zorgvraag, dat is wat er binnen Farm Residence geboden wordt. Elke bewoner heeft een eigen appartement, maar we spreken over groepswonen. Sommige bewoners delen toilet, douche of keuken.

Over de doelgroep

Deze manier van wonen is geschikt voor (jong) volwassenen met een:

  • Verstandelijke beperking;
  • Niet aangeboren hersenletsel;
  • Persoonlijkheidsstoornis;
  • Licht motorische beperking.

Over wonen en begeleiding

De bewoner woont zo zelfstandig mogelijk en kan zo normaal mogelijk functioneren. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er zowel structurele- als variabele ondersteuning geboden.
In samenspraak met de begeleiding zal een persoonlijk Maatplan worden opgesteld waarbij verschillende aspecten aan de orde zullen komen:

  • Persoonlijke verzorging en redzaamheid;
  • Sociaal-maatschappelijk functioneren;
  • Administratieve zaken;
  • Huishoudelijke verzorging;
  • Persoonlijke contacten.

Door het opstellen van dit Maatplan ontstaat er een wisselwerking tussen hulp bieden en hulp organiseren. Het stellen van de hulpvraag is van belang naast het hebben van een dagbesteding. Daarnaast zijn er binnen Farm Residence regelmatig groepsmomenten. Gezamenlijk koffie drinken, eten koken, een spel doen of een andere activiteit.

Door de kennis en ervaring van de Zorgnetwerkcoach, het ontwikkelen van externe contacten en het onderzoeken van de sociale kaart zullen er verbindingen ontstaan met diverse organisaties. Er is een ‘aanspreekpunt' op de locatie aanwezig die binnen een afgesproken tijd aanwezig kan zijn en hulp kan bieden bij calamiteiten. Een ‘oogje in het zeil houden' is vaak een belangrijk en vertrouwelijk aspect.

Financiering

Om deze manier van begeleiding te bekostigen is het volgende nodig:

De cliënt heeft vanuit AWBZ (zorgkantoor of WMO) recht op een vergoeding die middels PGB aangereikt wordt. Om deze PGB vergoeding te krijgen heeft men een CIZ indicatie nodig. Het CIZ bepaalt op basis van de diagnose en de dossiergegevens de hoeveelheid aan begeleiding.

Afhankelijk van de zorgaanvraag zal er gekozen worden voor een pakket wonen met enige begeleiding tot structurele begeleiding. Hierover zijn in de wet regels opgesteld welke verwerkt zijn in de CIZ indicatiewijzer. Per Saldo en de Sociale verzekeringsbank kunnen als externe organisaties ook hulp bieden bij de aanvragen.

Farm Residence legt al deze gegevens vast in een zorgovereenkomst.

Woonlasten

De huur van de woning zal vastgelegd worden in een huurovereenkomst opgesteld door een externe facilitaire organisatie. De huurprijs ligt binnen de subsidiabele grens. De gebruikerslasten van stroom, gas en anderszins zullen apart worden berekend.