In- en uitsluitingscriteria

Farm Residence streeft altijd naar een wenselijke samenstelling van bewoners op de woonlocaties. Een samenstelling, die voor iedereen leefbaar en aangenaam is en waarbinnen Farm Residence professie kan uitoefenen.

Dit wil zeggen dat Farm Residence niet iedereen kan plaatsen binnen de organisatie. Daarom hanteert Farm Residence in- en uitsluitingscriteria voorafgaand aan de plaatsing. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of jij wel of niet past op één van de woonlocaties waar Farm Residence zorg biedt. Binnen Farm Residence leven wij als goede buur met elkaar en daarom houden wij ook rekening met elkaars leefstijl.

Insluitingscriteria

Wonen binnen Farm Residence is geschikt voor volwassenen met:

Farm Residence werkt bewust aan activering, dus iedereen heeft of streeft ernaar om een vorm van dagbesteding, werk of school te hebben. Van iedereen wordt een actieve houding verwacht en de wil om te participeren in de samenleving.
Door participatie in de samenleving, het hebben van een rol, verantwoordelijkheden krijgen op een niveau dat bij jou past, krijg jij het gevoel dat je ergens aan meedoet en dat je erbij hoort. Hierdoor groeit jouw eigenwaarde.

Algemene uitsluitingscriteria

Mensen waar Farm Residence geen zorg aan kan bieden die zij nodig hebben, en dus niet geplaatst kunnen worden, zijn mensen waar sprake is van:

Andere organisaties zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen. Farm Residence helpt daar waar nodig en reikt mogelijk een passende afronding en eventuele doorverwijzing aan.