Procedure aanmelding en intake

Voor meer informatie over de zorg- en dienstverlening van Farm Residence neem contact met ons op. Bel Kelly voor woonlocatie Vries en bel Hennie voor woonlocatie Kortehemmen.

Tijdens het eerste contact wordt bekeken of jouw zorgvraag aansluit bij Farm Residence. Indien niet, word je mogelijk geattendeerd op een andere zorgaanbieder. Als er mogelijk wel zorg geboden kan worden, volgt een kennismakingsgesprek op één van de woonlocaties.

Na het kennismakingsgesprek worden afspraken gemaakt over het mogelijke vervolg. Een eerste stap kan zijn het deelnemen aan een koffiemoment op een woonlocatie, zodat je de sfeer kunt ervaren. Na dit moment wordt opnieuw contact opgenomen om jouw beslissing te bespreken.

Voor de officiële intake ontvang je een persoonlijke poster om in te vullen en meer over jezelf te laten zien en bespreken we de andere documenten. Bij een eventuele wachtlijst word je hierover geïnformeerd.