Procedure aanmelding en intake

Wil jij meer weten of de zorg- en dienstverlening van Farm Residence? Mail jouw aanvraag naar: info@farmresidence.nl. Binnen 5 werkdagen ontvang jij reactie op jouw e-mail of word jij teruggebeld indien jij een telefoonnummer achterlaat.

Tijdens het eerste contact wordt geïnventariseerd en in grote lijnen vastgesteld of jouw zorgvraag aansluit bij de doelgroep en het aanbod van Farm Residence.

Indien direct duidelijk is dat jij niet geholpen kan worden, word jij geattendeerd op een andere zorgaanbieder of verzocht een andere zorgaanbieder te zoeken. Voor de inventarisatie zijn duidelijke in- en uitstroomcriteria vastgesteld.

Indien wellicht wel zorg geboden kan worden wordt jij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen wij wie wij zijn en vragen we wie jij bent.
We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek op één van onze locaties, misschien heb je tijdens de aanmelding al een voorkeur doorgegeven en dan proberen wij ook op die locatie af te spreken. Tijdens het kennismakingsgesprek ontmoeten wij jou en geven wij jou informatie over wie wij zijn en hoe wij werken en wat het betekent als je zorg van ons gaat krijgen. Wij vinden het ook fijn om kennis te maken met mensen die betrokken zijn bij jou, dit kunnen zijn jouw ouders, vertegenwoordigers of hulpverleners. Het gesprek is voor ons ook belangrijk omdat we op die manier een goed beeld krijgen van jouw hulpvraag. Aan het eind van dit gesprek krijg jij de informatiebrochure mee, hierin staat nogmaals alle informatie. Dit kun jij thuis nog een keer rustig doornemen.

Na het kennismakingsgesprek maken wij afspraken over het vervolg. We plannen ook een moment in waarop we weer (telefonisch)contact hebben. Mocht je na het kennismakingsgesprek nog een keer willen ervaren hoe het is op één van de woonlocaties? Dan kun je aanschuiven bij het koffiemoment van 16:00 uur. Hier leer je medebewoners kennen en ervaar je de sfeer op de woonlocatie. Wanneer je dit leuk lijkt dan kun je de persoon waarmee je het kennismakingsgesprek hebt gehad even bellen hierover, zodat diegene ook weet dat je komt en met jou hierover afspraken kan maken.

Na het kennismakingsgesprek hebben we opnieuw contact. Tijdens dit gesprek kun je aangeven wat je hebt besloten, misschien heb je wel besloten dat je bij ons wilt wonen met zorg of graag een andere vorm van zorg- en dienstverlening van ons krijgt, zoals begeleiding in jouw thuissituatie. Voordat we over gaan op de intake leren we jou graag nog beter kennen en dat doen wij op de volgende manier: wij sturen jou een poster toe met invulvelden, dit wordt jouw persoonlijke poster. Op deze poster staan allerlei vragen, hierdoor maak jij inzichtelijk wat jij belangrijk vindt in jouw leven en dat gaat niet alleen over de zorg. Deze poster vul jij zelf in, maar bij het invullen van jouw persoonlijk poster kun je hulp vragen aan mensen uit je omgeving.

Officiële intake

Na dit proces gaan we over op de officiële intake, hoe dit gaat staat in de informatiebrochure. Wanneer sprake is van een wachtlijst, wordt dit gelijk aan jou gemeld en geeft Farm Residence aan wanneer een intakegesprek te verwachten is.
In alle bedrijfsactiviteiten van Farm Residence wordt gestreefd naar een goede samenwerking tussen zowel externe partijen, medewerkers en de cliënt. In alle processen staat de cliënt centraal en faciliteren ook alle belanghebbenden in het welzijn van de cliënt. Hierbij wordt continue rekening gehouden met de privacy van de cliënt en hierbij wordt de wet- en regelgeving omtrent privacy in acht genomen. Vraag ons privacybeleid op via: info@farmresidence.nl of tijdens het gesprek dat je hebt met ons.