Soorten dienstverlening en type zorg

Binnen Farm Residence ben jij verantwoordelijk voor jouw manier van leven, dus eigen keuzes horen daar ook bij. De begeleiders dragen bij in het stimuleren en ontwikkelen van het gedrag van jou, dat past bij jouw manier van leven. De begeleider biedt jou hulp, zodat deze inzicht krijgt in jouw eigen kunnen. Dit wordt gedaan door middel van een persoonlijk maatplan, deze wordt in samenspraak opgesteld en wordt om het half jaar geëvalueerd op de omschreven doelen.

Het maatplan is een essentieel onderdeel van de zorg die Farm Residence gaat leveren aan de cliënt. Dit maatplan geeft het toekomstperspectief van jou weer en hoe hier in samenwerking naar toe zal worden geleefd. De volgende aspecten zullen worden opgesteld in het maatplan:

Het opstellen van het maatplan zorgt voor een wisselwerking tussen hulp bieden en hulp organiseren. Het stellen van de hulpvraag is van belang naast het hebben van een dagbesteding (en/ of school en/ of werk). In het maatplan wordt geëvalueerd op de volgende doelen:

Je kiest voor Farm Residence omdat jij zo zelfstandig mogelijk wilt leven, dus dit betekent ook dat jij ondersteunende begeleiding ontvangt van Farm Residence. Deze begeleiding is afgestemd op jouw beperking en de zorgvraag die omschreven staat in het maatplan. Het maatplan wordt om het half jaar geëvalueerd om zo te kijken of jij nog steeds dezelfde zorgvraag hebt en of Farm Residence nog steeds kan voldoen aan deze zorgvraag. Deze evaluatie wordt gedaan samen met jouw persoonlijke begeleider. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij een zwaardere zorgvraag hebt gekregen en niet meer binnen Farm Residence kan wonen en hierdoor uitstroomt. Een andere situatieschets is dat het juist veel beter met jou gaat en dat jij zelfstandig kan gaan wonen en niet meer binnen een woonvoorziening van Farm Residence. Het uitstromen bij Farm Residence kent twee scenario’s, namelijk dat jij in de buurt blijft wonen en nog ambulante begeleiding kunt ontvangen van Farm Residence. Dit is altijd persoonsafhankelijk en ook afhankelijk van de geografische ligging van jouw nieuwe woongelegenheid. Een ander scenario is, is dat jij begeleid wordt in het proces voor het zoeken naar een nieuwe zorgverlener die past bij jouw wensen en behoeften.

Naast het maatplan wordt ook dagelijks gerapporteerd op de volgende doelen door de medewerker:

De volgende aspecten van de zorgverlening door de begeleider komen dagelijks terug: het samen bespreken, het voor doen, het mee gaan, het voortouw nemen, het stimuleren en het gerust stellen. Daarnaast zijn er binnen Farm Residence regelmatig groepsmomenten, zoals het samen drinken van koffie, eten koken, het spelen van een spel of een andere activiteit.

Friesland & Drenthe
Farm Residence is actief in alle Noordelijke provincies. Farm Residence werkt veel samen met andere zorgorganisaties.
PGB of ZIN
Je kunt bij Farm Residence terecht voor begeleiding vanuit Persoonsgebonden budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).