Over Farm Residence

Missie

De missie van Farm Residence is het bieden van zorg aan mensen vanaf 18 jaar. Farm Residence biedt ondersteuning aan mensen met een: lichte verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, psychiatrische problematiek, persoonlijkheidsstoornis en/ of een licht motorische beperking. De bewoners van Farm Residence kunnen vanwege een beperking niet, of niet meer, zelfstandig wonen. Binnen Farm Residence wordt begeleiding geboden gericht op het vergroten en het in stand houden van jouw zelfstandigheid, maar ook dat van jouw buurman of buurvrouw. Samen en toch zelfstandig, daar staat Farm Residence voor.

Visie

Farm Residence heeft twee woonlocaties, Kortehemmen en Vries. De visie gaat gepaard met de missie "samen en toch zelfstandig". Farm Residence werkt toe naar meer zelfstandigheid, afgestemd op jouw problematiek. Jij beschikt over een eigen woonruimte op één van de woonlocaties van Farm Residence. Farm Residence werkt bewust aan activering, dus iedereen heeft of streeft ernaar om een vorm van dagbesteding, werk of school te hebben. Van iedereen wordt een actieve houding verwacht en de wil om te participeren in de samenleving.