Inspraak cliënten

Farm Residence vindt het belangrijk om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening steeds te verbeteren. Om dat te kunnen doen houden wij op iedere woonlocatie één keer per kwartaal een bewonersvergadering. Daarnaast is jullie kritische input tijdens de koffiemomenten ook van grote waarde voor ons. Via de cliëntenraad krijgen wij ook advies, maar wat doet een cliëntenraad?

Farm Residence werkt nauw samen met de centrale cliëntenraad van coöperatie Hesterhuizen en met onze eigen informele cliëntenraad, die bestaat uit vertegenwoordigers van beide woonlocaties en een onafhankelijk lid uit het werkveld. Beide cliëntenraden hebben als doel om de belangen van alle bewoners van Farm Residence te behartigen en advies uit te brengen aan de directie over verschillende aspecten van de zorg- en dienstverlening. Samen met deze cliëntenraden streven wij ernaar om de zorg steeds verder te verbeteren en te voldoen aan de wensen en behoeften van onze bewoners.