Inspraak cliënten

Farm Residence vindt het belangrijk om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening steeds te verbeteren. Om dat te kunnen doen houden wij op iedere woonlocatie één keer per kwartaal een bewonersvergadering. Daarnaast is jullie kritische input tijdens de koffiemomenten ook van grote waarde voor ons. Via de cliëntenraad krijgen wij ook advies, maar wat doet een cliëntenraad?
De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie, over alles wat te maken heeft met de kwaliteit van de zorg, zoals de cliënttevredenheid of veranderingen op de woonlocaties. Daarnaast adviseert de cliëntenraad de directie over belangrijke ontwikkelingen zoals veiligheid en leefbaarheid.