Klachtenprocedure

1

Ben je ontevreden? Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de geleverde zorg van Farm Residence? Bespreek dit dan met ons! Hoe pak je dat aan?

2

Geef bij de zorgmanager aan dat je graag jouw onvrede of klacht wilt bespreken. Nummer: 0615382595. Wil je dit gesprek niet alleen doen? Vraag dan iemand uit jouw netwerk hierbij, dit kan een familielid zijn. Bereid het gesprek samen voor door jouw onvrede of klacht op papier te zetten en neem dit mee naar het gesprek. Kun je dit niet alleen met ons bespreken en heb je niemand die jou hierbij kan helpen?

3

Het kan zijn dat jij het moeilijk vindt om dit alleen met ons te bespreken en dat je niemand hebt die je hierbij kan helpen. Bel dan naar Bianca Brugman: 0623612408. Zij is cliëntvertrouwenspersoon en kan beoordelen of zij jou kan helpen.

4

Kan Welmoed jou niet helpen en ben je terugverwezen naar ons? En heb je verder niemand om je te ondersteunen bij je klacht? Dan regelen wij voor jou deze hulp. Dit gaat via een externe organisatie. Wij geven jou het nummer van deze organisatie.

5

Jij hebt alleen of samen met iemand uit jouw netwerk of een cliëntvertrouwenspersoon een afspraak met de zorgmanager ingepland om over jouw onvrede of klacht te praten. Gaat de klacht over een medewerker, dan zal die ook aanwezig zijn bij het gesprek. Tenzij één van beide partijen dit niet wenselijk vindt. Lukt het niet om tot een oplossing te komen? Dan wil Hennie als bestuurder graag helpen. Hiervoor wordt dan een vervolgafspraak voor gemaakt. Komen wij er samen niet uit? Dan kan de klacht extern worden behandeld door Klachtenportaal Zorg. Zie hiervoor de klachtenprocedure op de download link hieronder.

Download spelregels Klachtenportaal zorg